Hướng dẫn học sinh tham gia lớp học

1. Hướng dẫn vào học

B1: Copy đường dẫn lớp học do Giáo viên gửi.

B2: Paste vào trình duyện ChormeFirefox hoặc Safari

B3: Nhập tên  và click vào Tham gia

                          B4: Cấp quyền cho thiết bị sử dụng thiết bị. Click chuột vào Allow

                   

B5: Chọn vào Microphone và Yes

B6: Các con vào tắt mic

2. Quá trình học
  • Trong lúc cô giáo giảng bài các con tắt hết micrco đi
  • Cô hỏi bạn nào xung phong trả lời thì gõ vào khung chát từ “ Con”
  • Cô sẽ nhìn vào khung chat để bạn nào trả lời thì bạn đó sẽ bật mic, video để trả lời sau đó lại tắt mic, video
3. Chú ý để nhằm nâng cao chất lượng bài giảng
  • Không nên bật chức năng video lúc cô giảng bài có thể bật video và mic lúc đầu chào hỏi và lúc kết thúc bài giảng chào tạm biệt
  • Trong giờ giảng bài các con tắt video và mic khi không được gọi trả lời